Переводы

Amerikiečiai susimąstė dėl Pabaltijo šalių pašalinimo iš NATO

  2490 0  
Источник изображения: http://www.rubaltic.ru/

Forbes“ žurnalo puslapiuose viešai pripažinta, jog Pabaltijo šalių buvimas NATO yra beprasmis. Dėl šių šalių narystės NATO jau nukentėjo JAV saugumas: dėl jų veiklos NATO iškilo branduolinio karo su Rusija grėsmė, ir tai tuo metu, kai JAV šios šalys visiškai nereikalingos. Ką tokie pareiškimai reiškia Pabaltijo elitui? Tai priminimas, kad amerikietiškiems šeimininkams Lietuva, Latvija ir Estija — avarinis balastas, kurį JAV, esant reikalui, lengvai išmes už borto.

Viename ypač žinomame ir įtakingame amerikiečių finansų-ekonominiame žurnale „Forbes“ mėnesio pradžioje buvo išspausdintas „programinis“ analitinis straipsnis „Dėl ko Amerika įeina į NATO?“, kuriame svarstoma, ar reikalingas Šiaurės Atlanto Aljansas, kuris ne tik negarantuoja JAV saugumo, bet kelia tam saugumui grėsmę.

Pagrindinė straipsnio mintis — įtraukiant į Aljansą naujus narius — neretai silpnas, netinkamas ir nepajėgias savigynai šalis, — NATO verčia amerikiečius glausti po savo sparneliu šiuos naujus apgailėtinus sąjungininkus. Tai Vašingtonui sukelia galvos skausmą, nes verčia jį veltis į visokius regioninius konfliktus dėl šalių, kurios neprideda JAV saugumo. Taigi šios šalys Amerikai visiškai nereikalingos.

NATO plėtra jau seniai tapo savitiksliu — praktikoje ji amerikiečiams yra beprasmė, kertasi su nacionaliniais JAV interesais, o perspektyvoje ir Pentagonui, ir Valstybės departamentui kelia problemas. „Įtraukti Juodkalniją — tai įgyti dar vieną Facebook beprasmį draugą“, — taip pradeda straipsnį etatinis „Forbes“ darbuotojas Dag Bendou.

„Prezidentai ir įstatymų kūrėjai tebesuteikia garantijas už amerikiečių pinigų ir gyvybių įkaitą kitoms šalims, ir tai daroma net ir tada (Juodkalnijos atvejis), kai jos visiškai nereikšmingos JAV saugumui“, — rašo „Forbes“. Dalykiškas leidinys negailestingai kritikuoja NATO gretų papildymo politiką, šaiposi iš „plėtros dėl plėtros“ principo, dėl kurio JAV privalo, pavyzdžiui, vykdyti sąjunginius įsipareigojimus su Turkija — JAV „drauge-prieše“, kurią valdo islamistas Erdoganas, aršiai kritikuojantis „pūvančius Vakarus“ ir „amerikietišką imperializmą“, tačiau skuodžiantis pas NATO sąjungininkus po paties išprovokuoto konflikto su Rusija.

Tačiau daug ryškesnis pavyzdys nereikalingų ir silpnų sąjungininkų, kuriuos Amerika užsimetė sau ant pečių ir dabar priversta juos ginti, nors šie yra balastas ir jai, ir Europai, yra Baltijos šalys, kurias „Forbes“ negailestingai pavadino „neįgaliomis tautomis“.

„Plėtra Pabaltijo valstybių sąskaita yra didžiulė klaida, nes NATO narėmis tapo neįgalios tautos, ginti kurias nesuinteresuota likusi Europa, šalys, neturinčios Amerikai jokios geopolitinės reikšmės, tačiau įveltos į aštrią polemiką su Rusija, — rašo amerikiečių leidinys. — Jei atsitiks kas nors blogo, Briuselyje prieglobsčio ieškantys europietiški „sąjungininkai“ Ameriką palaikys tik minimaliai, ir ji ginčytinus klausimus, labiau rūpinčius branduolinį ginklą turinčiai Rusijai, turės spręsti su ja“.

„JAV saugumą ženkliai pažeidė prie Aljanso prisidėjusios Estija, Latvija ir Lietuva“, — daro išvadą „Forbes“ ir, pasinaudodama ja, ragina nekartoti „didžiulės Pabaltijo klaidos“ „Rytų partnerystės šalyse“, priimant į NATO Gruziją ir Ukrainą.

Svarbu tai, kad „Forbes“ visiškai nepaminėjo „imperiškų ambicijų“ arba „agresyvios kaimynystės“ — Rusijos ir Pabaltijo konfliktas objektyviai egzistuoja, tačiau jo priežastimi nurodoma „aštri polemika“ tarp Maskvos ir Pabaltijo šalių. Kas šia polemika užsiima — klausimas retorinis, nes būtina pabrėžti, kad 2013 metais priimtoje Rusijos Federacijos užsienio politikos Koncepcijos nė žodžiu neužsimenama apie Pabaltijo šalių egzistavimą, juridiškai patvirtinta Maskvos diplomatijos politika Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu yra šios trijulės ignoravimas. Paniekinantis tylėjimas — tai universalus oficialus Rusijos atsakas į raginimus ją tarptautiniu mastu izoliuoti, lyginant su Trečiuoju reichu ir skleidžiant moterišką isteriją apie „teroristinę valstybę“. Tik po kelių mėnesių, be jokio įžvelgiamo ryšio su šiais viešaisiais išpuoliais, staiga buvo uždrausti latvių šprotai, embargas palietė pieno produktus, o Rusijos tranzitas buvo nukreipiamas iš Pabaltijo į Rusijos uostus.

Todėl akivaizdu, kad Rusijos konfliktą su Pabaltiju sukėlė Pabaltijis, — rašo populiarus amerikiečių biznio leidinys ir, paliesdamas švenčiausią temą — Amerikos piliečių gyvenimą — užduoda klausimą: kodėl Amerika turi atsidurti branduolinio karo su Rusija pavojuje dėl žodinio Dalios Grybauskaitės ir Edgaro Rinkevičiaus viduriavimo?

O būtent to Pabaltijo sąjungininkai iš JAV ir reikalauja: nepraeina savaitės, o Vilniuje vėl išspjaunamas eilinis raginimas didinti regione JAV pajėgas. Pačios Pabaltijo šalys už save neatsako: jos mažos, tad už jų agresyvius plepalus turi atsakyti sąjungininkai. Ir iš vis sąjungininkai privalo didinti regione NATO pajėgas, išdėstyti šiose šalyse karines bazes, tokiais veiksmais konfliktuodami su Rusija.

Toks elgesys, tarp kitko, prieštarauja anglo-saksų ir amerikiečių kultūros pagrindams, kuriuos nuo mažens moko gyvenime pasikliauti tik savimi, ir gali sukelti tik pasibjaurėjimą. Toks pasibjaurėjimas įskaitomas „Forbes“ publikacijoje tarp eilučių, iš to pasibjaurėjimo išplaukia klausimas: ar reikalingi JAV ir sąjungininkams šios „neįgalios tautos“? „Galų gale, po Antrojo pasaulinio karo pabaigos praėjo 70 metų. Europos Sąjungos VBP ir gyventojų skaičius ženkliai didesni nei JAV ir Rusijos. Ar ne metas turtingiems Vašingtono draugams patiems apsiginti?“ — irzliai rašo amerikiečių žurnalas, pabrėždamas, kad dėl savo kinkas drebinančių sąjungininkų Baltieji rūmai „rizikuoja savo piliečių gyvybėmis, ir tai todėl, kad Europa nenori turėti pakankamą kiekį uniformuotų vyrų ir moterų“.

„Forbes“ publikacija primena Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kad jos Vašingtonui — avarinis balastas, kurį JAV, reikalui esant, lengvai išmes už borto, nes jis neturi tos vertybės, dėl kurios amerikiečiai sutiktų kariauti.

„Forbes“ straipsnis — ne šiaip sau straipsnis, todėl kad „Forbes“ ne šiaip sau biznio žurnalas. Tai vienas iš Wall street ruporų, tai pirmosios pasaulio ekonomikos „sienlaikraštis“, kurio balsu kalba JAV dalykinis ir politinis elitas. „Forbes“ pasakoja savo ne kiekiu, o kokybe brangiai auditorijai apie „gamybos pirmūnus“ (pačių pasaulio turtingiausių reitingas) ir apie superkorporacijos, kuri vadinasi JAV, darbo problemas.

Publikacija apie vargingus, nereikalingus ir JAV saugumui grėsmę keliančius sąjungininkus negalėjo žurnale atsirasti šiaip sau. Amerikiečių elitas suvokė situaciją su „neįgaliomis tautomis“ kaip problemą ir priėjo išvados, kad Lietuva, Latvija ir Estija nėra JAV jokia vertybė ir, esant reikalui, Vašingtonas Pabaltijį išduos.

Straipsnis kitomis kalbomis:
Обсуждение ()
keyboard_arrow_up